Często słyszy się o audycie finansowym, a tak na prawdę do końca nie wiadomo, czym audyt tak na prawdę jest. Zazwyczaj kojarzy się on negatywnie, głównie rzez fakt, że jeśli już mówi się o audycie, to w kwestii stwierdzonych nieprawidłowości i nadużyć.

Na czym polega audyt finansowy?

Audyt to nic innego, jak badanie sprawozdania finansowego danej instytucji. Takie badanie przeprowadza biegły rewident, którego celem jest wychwycenie ewentualnych błędów i nieprawidłowości i zgłoszenie ich władzom firmy, które wówczas podejmują odpowiednie kroki wyjaśniające. Czasem negatywny wynik audytu jest efektem błędu, jednak częściej jest to celowe działanie, mające na celu wyprowadzenie pieniędzy, a więc działanie na niekorzyść firm. Audyt finansowy ma więc za zadanie zweryfikowanie prawidłowości sprawozdania finansowego.

Raport z audytu

Po przeprowadzeniu audytu, rewident sporządza stosowny raport, w którym powinna znaleźć się informacja, czy kontrolowane sprawozdanie finansowe zgadza się z zakładaną polityką rachunkowości. Musi się ono zgadzać w całości pod względem prawnym. Audyt finansowy musi zawierać także informacje, czy wszelkie informacje związane z kontrolowanym sprawozdaniem zostały przedstawione w sposób jak najbardziej rzetelny i prawidłowy.

Audyt środkiem na problemy

Przeprowadzenie audytu finansowego to nie tylko narzędzie do wykrycia błędów i niewłaściwych działań w danej instytucji, ale także środek, który może pomóc w rozwiązaniu wielu takich problemów. Jest to doskonałe narzędzie, które głównie dzięki profesjonalnemu doradztwu specjalistów i danym dostępnym w wynikach pozwoli zapobiegać w większym lub mniejszym stopniu podobnym problemom w przyszłości. Audyt nie zawsze wykazuje nieprawidłowości. Czasami to kontrolne badanie wypada nadspodziewanie dobrze, nie wykazując żadnych błędów. Wówczas jest on niejako ukoronowaniem dobrej działalności kontrolowanej firmy w okresie, w którym audyt był przeprowadzany. Warto w tym miejscu wspomnieć, że prawidłowy audyt powinien być sprawnie i rzetelnie przeprowadzony, po poznaniu potrzeb kontrolowanej instytucji i branży, w której działa. Tylko wtedy audyt będzie najbardziej wiarygodny i miarodajnie przedstawi rzeczywisty obraz badanego okresu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here