Fundusz socjalny to środki dedykowane na budowanie działalności społecznej zatrudnionych. Reguły tworzenia oraz dysponowania środkami funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. Ustawa nakłada na pracodawcę przymus ustanowienia oddzielnego rachunku bankowego, dedykowanego jedynie na środki funduszu społecznego. Ma to na celu ochronę materiałów przed przekazaniem ich na działalność nie połączoną z polityką społeczną, potencjalnej egzekucji z tytułu rozmaitych zaległości spółki, gdyż rachunek tenże jest zabezpieczany oraz nie podlega egzekucji ani w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, ani w administracyjnym postępowaniu wykonawczym.

Co to jest fundusz socjalny?
Fundusz socjalny to odmiennie mówiąc pieniądze, jakie składa pracodawca po to, aby wolno je było zastosować na wsparcie danych pracowników. Środki te przechowywane są na specjalnym rachunku. Taki kapitał musi być stworzony koniecznie we wszystkich firmach budżetowych, i też w spółkach komercyjnych, zatrudniających przynajmniej 50 zatrudnionych. Fundusz socjalny to prosta nazwa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Kapitałami owymi może kierować tylko pracodawca. To od niego zależy, jak zostaną zastosowane. Wolno je jednakże wykorzystać tylko na cele, jakie są przytoczone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Fundusz Socjalny – kto może z niego skorzystać?
W określonej części to ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych charakteryzuje, kto ma prawo do korzystania z firmowej pomocy społecznej. Pracodawca przymuszony jest do rozdysponowania środków między zatrudnionych, uzależniając wielkość oraz typ pomocy od sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej oraz leczniczej zatrudnionego. W związku z owym niemożliwe jest wypłacanie kapitałów wszystkim zatrudnionym w równej wielkości. Zakazane jest także uzależnianie wypłacanych środków od typu umowy, wymiar etatu, stażu pracy, analizy jakości pracy. Dokładne regulacje, dotyczące zarządzania środkami funduszu socjalnego, winny być opisane w prywatnym regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych.

Jak skorzystać z funduszu socjalnego?
Aby skorzystać z kapitałów zebranych w funduszu społecznym, pracownik musi dostarczyć wniosek do właściwego oddziału w spółce. Wszelkie detale dotyczące całkowitej procedury, dokumentów, jakie należy złożyć, dobrze jest uregulować w prywatnym regulaminie funduszu. Winno się w nim także określić dobrze pełny mechanizm, i też okres, w którym wniosek jest sprawdzany. Istotne będzie także ustalenie kryteriów, jakie muszą być spełnione, aby pieniądze uzyskać.

Czy fundusz socjalny musi być w każdej spółce?
Fundusz socjalny musi istnieć w konsorcjach z grupy budżetowej, bez względu na ilość zaangażowanych pracowników. Pracodawcy, jacy zatrudniają, na dzień 1 stycznia konkretnego roku kalendarzowego, co najmniej 20 pracowników w wyliczeniu na pełne etaty mają przymus, lecz nie bezwarunkowy, otworzyć fundusz społeczny. W wypadku rezygnacji z jego tworzenia, właściciel musi umieścić zapis w układzie zbiorowym pracy bądź w wypadku jego braku w regulaminie wynagradzania.

www.trenujsukces.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here