Każdy inwestor, który handluje akcjami na giełdzie, stara się zweryfikować, czy obecna wycena akcji jest w istocie realna. Każde niedocenienie wartości danej spółki sprawia, że możemy uznać to za bardzo dużą okazję inwestycyjną. Co tak naprawdę wpływa na wycenę akcji?

Jest to wielowymiarowe pytanie, na które nie ma jednoznacznej i prostej odpowiedzi. Kształtowanie się ceny akcji zależy od wielu czynników, które każdorazowo należy wziąć pod uwagę. Warto również przy okazji korzystać ze wskaźników analizy technicznej, które dostępne są na platformie Saxo Bank. By poznać ofertę,  czytaj dalej. Jednak w przypadku analizy spółek giełdowych, analiza fundamentalna, polegająca na weryfikacji poprawności wyceny akcji jest priorytetem. Poniżej przedstawione zostały główne czynniki, które kształtują wycenę akcji.

Branża, w której działa firma

Każde przedsiębiorstwo działa w obszarze konkretnej branży lub sektora gospodarki. Warto bliżej poznać dany sektor, zrozumieć jego działanie oraz jego kondycję i potencjalne perspektywy rozwoju (przykładem może być branża nowoczesnych technologii, która przeżywa obecnie istny renesans). Warto mieć na uwadze fakt, że firmy, które działają w agresywnej branży, są bardziej skłonne do rozwoju i wzrostu, co może mieć wyraźny wpływ na wynik finansowy spółki. Inwestowanie w technologie lub nowe rozwiązania pochłania środki, co ma wpływ na końcowy zysk firmy, co z kolei wpływa na wycenę spółki.

Wynik finansowy firmy

W poprzednim akapicie była już mowa o wyniku finansowym, który ma duży wpływ na wycenę spółki. To właśnie zysk lub strata stanowi jeden z najważniejszych czynników, który należy wziąć pod uwagę podczas analizy wyceny danej spółki. Gdy firma jest w doskonałej kondycji i notuje zysk za rok finansowy, jej notowania rosną. Oczywiście istnieje możliwość przeniesienia zysków firmy na akcjonariuszy w postaci dywidend, co z kolei może mieć równie duży wpływ na wycenę spółki. Zysk jednak nie powinien być jedynym czynnikiem, który powinniśmy analizować. Warto zwrócić uwagę również na najpopularniejsze wskaźniki ekonomiczne, które w szczegółowy sposób mogą rozjaśnić nam stan danej spółki.

Sytuacja społeczno-gospodarcza

Żadna firma nie działa w próżni, dlatego warto obserwować ogólną sytuację gospodarczą danego kraju. Jeśli jest przed nami widmo spowolnienia gospodarczego lub recesji, naturalnym jest, że firma może w przyszłości zmniejszyć swoje zyski i zaprzestać rozwoju. Jeśli koniunktura w kraju jest wzrastająca, możemy liczyć na znacznie bardziej pozytywne prognozy co do wyników firmy, a co za tym idzie, zwiększenie wyceny danej firmy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here