Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową instytucją. Została ona powołana do realizacji w Polsce wszelkiego rodzaju zadań, które związane są z zakresem ubezpieczeń społecznych. Instytucja ta jest nazywana w skrócie ZUS i taka nazwa obowiązuje na równi z pełną nazwą. Realizacja zadań, które wykonywane są przez ZUS, zostały na tę instytucję nałożone z ramienia parlamentu i rządu. Ubezpieczenia społeczne, którymi zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych obejmują takie świadczenia jak: renta, emerytura, a także zasiłki macierzyńskie i chorobowe.

Ogólnie rzecz biorąc cel, jaki przyświecał powołaniu tej instytucji to zapewnienie pokrycia potrzeb finansowych wszystkich osób ubezpieczonych, kiedy znajdą się one w sytuacji ściśle określonej w odpowiedniej ustawie. Żeby na przykład dostać świadczenie emerytalne należy być w określonym wieku i mieć udokumentowaną odpowiednią ilość przepracowanych lat. Ubezpieczeniem tym jest obowiązkowo objęty każdy obywatel naszego kraju, a więc otrzymanie świadczenia również należy się każdemu.

Tak samo, jak w przypadku wszystkich firm ubezpieczeniowych na rynku prywatnym, tak i w przypadku ZUS-u środki na wypłatę aktualnych zobowiązań pochodzą ze składek wpłacanych przez wszystkie osoby ubezpieczone. Aby więc móc liczyć na otrzymanie świadczenia w przyszłości ustawodawca nakłada obowiązek systematycznego i wieloletniego opłacania składek. Odpowiednia ustawa reguluje także wysokość składki.

Największe znaczenie wysokość składki ZUS wydaje się mieć dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jeszcze do niedawna nowo powstałe firmy musiały liczyć się z obowiązkiem zapłaty składki za siebie już od pierwszego miesiąca prowadzenia firmy, nawet jeśli w tym czasie nie osiągnęły żadnego dochodu. Na szczęście przepisy uległy zmianie na korzyść młodych przedsiębiorców. Dzięki temu mogą one skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek przez okres aż sześciu miesięcy.

ile wynosi maly zus

W tym okresie jedynym ich kosztem, jaki muszą ponieść jest ubezpieczenie zdrowotne w NFZ i ewentualny podatek od wypracowanych przychodów. Składka rentowa i emerytalna nie obowiązują. Po tym czasie nadal korzystać mogą z ulgi, która znana jest już od kilku lat. Chodzi oczywiście o tak zwany mały ZUS, który obowiązuje przez dwa lata i mogą z niego korzystać tylko nowe firmy. To ile wynosi mały zus zmienia się każdego roku w styczniu, podobnie jak pełna składka ZUS dla długoletnich przedsiębiorców.

Ogólnie rzecz biorąc wysokość składki, jaką zapłacić będą musieli właściciele firm, obliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. Ewentualne zmiany w tym zakresie podawane są do publicznej wiadomości nawet kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku, po to, by każdy przedsiębiorca miał czas, by się z nowymi przepisami zapoznać. Znając wysokość przeciętnego wynagrodzenia 60% tejże kwoty uznaje się za tak zwaną podstawę wymiaru składek.

Z kolei 32% z tej podstawy stanowi sumę wszystkich składek, jakie przedsiębiorca musi płacić każdego miesiąca za samego siebie. W skład tej kwoty wchodzi składka emerytalna i rentowa oraz dobrowolna składka chorobowa. W 2018 roku pełna składka na ubezpieczenia społeczne, jaką płacili właściciele firm z ponad dwuletnim stażem wyniosła 1232,16 zł. Mając możliwość skorzystania z tak zwanego małego ZUS-u można zapłacić tylko połowę tej kwoty, a więc w roku 2018 jest to 503,84 zł przy założeniu, że przedsiębiorca opłaca także dobrowolną składkę chorobową.

maly zus

W przypadku przedsiębiorców konieczność opłacenia składki za siebie to jeszcze nie koniec wydatków związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Za każdym razem, kiedy w firmie zatrudniony zostanie pracownik na umowę o pracę lub na umowę zlecenie to on także podlegać będzie obowiązkowemu opłacaniu składek. Teoretycznie kwotą składki dzielą się z pracownikiem mniej więcej po połowie.

W praktyce jednak i tak wychodzi na to, że cała ta suma pochodzi z pieniędzy firmy i to firma opłaca każdą z tych składek, także tę za pracownika. Skutkiem tego jest to, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ile faktycznie kosztuje pracodawcę zatrudnianie ich na danym stanowisku. Wysokość składek, które są odciągane z wypłaty stanowi zawsze pewien procent wynagrodzenia. A to oznacza, że im większe są zarobki danego pracownika, tym większą kwotę składki pracodawca mu potrąca na poczet ZUS.

Temat składek na ubezpieczenia społeczne jest od wielu lat głośno komentowany. Wiele osób krytykuje ten system i wskazuje na jego słabe strony oraz coraz bardziej rosnące składki, które z każdym rokiem pochłaniają coraz większą część wynagrodzenia.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here